Comité Woonboten Prinsengracht

Comité Woonboten Prinsengracht
Comité Woonboten Prinsengracht 2016-06-21T11:50:12+00:00

Comite woonboten prinsengracht westertoren vanaf de prinsensluis

Doelstelling

Het Comité Woonboten Prinsengracht (CWP) heeft als doel het ontplooien van activiteiten tot behoud en bevordering van een goede en prettige woon-, werk- en leefomgeving en het voorkomen en het verminderen van overlast van welke aard dan ook voor de woonboot bewoners en andere belanghebbenden op, aan en rond de (Korte) Prinsengracht te Amsterdam.

Op 1 augustus 2010 is de 17e eeuwse Grachtengordel van Amsterdam, waarvan de Prinsengracht deel uitmaakt, door de UNESCO op de Werelderfgoedlijst geplaatst. De rest van de binnenstad fungeert als ‘bufferzone’. Dit is iets om zeer trots op te zijn en reden om uiterst zorgvuldig en met respect met het gebied om te gaan.

unesco

 

Vanwege de jaarlijks toegenomen overlast in de Prinsengracht sinds begin 2000 hebben de bewoners rond 2007 besloten een belangengroep op te richten, genaamd het Comite Woonboten Prinsengracht.

Overzicht pogingen sinds 2007 (alles is gedocumenteerd dus opvraagbaar indien gewenst) van Comite Woonboten Prinsengracht (CWP) ter vermindering van de jaarlijks toenemende overlast

– Sinds 2008 zijn er 26 emails gestuurd aan de heer Eggink (projectleider Koninginnedag) met een overzicht van de overlast en het verzoek maatregelen te treffen. In totaal slechts 1(!) brief met standaard antwoord ontvangen “(…) overmijdelijk dat u van de Koninginnedag enige overlast zult ondervinden (…)”. Het is dus niet onvermijdelijk, als de voorgedragen oplossingen zouden zijn uitgevoerd. De gemelde jaarlijks terugkerende overlast (ingevaren ruiten, lakschade, vechtpartijen etc) omschrijven als ‘enige’ overlast zal de heer Eggink ongetwijfeld anders hebben beschreven als het om zijn eigen woning zou gaan . Gemakzuchtige reactie. Overlast ongewijzigd.

– Sinds 2009 diverse gesprekken & email correspondentie met Erik Koldenhof Herman Jansen (hoofd vergunningen evenementen) & Terry Hermany (coordinator evenementen), waardoor meer aandacht is gekomen voor de problematiek. Echter geen oplossing doorgevoerd, overlast ongewijzigd.

– Sinds 2009 vele gesprekken, vergaderingen email correspondentie met dienst Binnenwaterbeheer (nu Waternet) waarin de problematiek is aangekaart en oplossingen zijn aangedragen. Met name met Evelyne Kuhne (projectleider overlast water) zijn er gesprekken gevoerd en een aantal keer met Marieke Vos (Teamleider Politie Water) is de problematiek besproken. De overlast is tijdens deze gesprekken ook erkend, maar tot het overnemen van de voorgedragen oplossingen is het helaas niet gekomen. Opmerkelijk is daarnaast dat er ieder jaar uit de gepubliceerde evaluatie van BBA in het stadsdeelnieuws naar voren kwam dat het goed zou zijn verlopen. Terwijl de overlast juist ieder jaar toeneemt, goed onderbouwd met cijfers & beeldmateriaal. Hoe kan het dat de bewoners ieder jaar overlast toename ervaren (schade, vechtpartijen etc) en dat ieder jaar wordt gerapporteerd dat het goed is verlopen? Voorgedragen oplossingen worden dus helaas niet overgenomen. Terwijl de rederijen bijvoorbeeld voor Koninginnedag ook afsluiten Prinsengracht voorstellen en overige grachten (onderbouwd) als goed alternatief aanwijzen. Van de rederijen mag je kennis van zaken verwachten. Daarnaast gaf politiecommissaris Hans Schönfeld na afloop van de expertbijeenkomst aan ook voor spreiding over de grachten te zijn. Waarom regelt BBA/Waternet dat alles per se door de Prinsengracht moet? Overlast ongewijzigd.

– Sinds 2009 diverse keren getracht Hans Tijl (directeur Dienst Ruimtelijke Ordening) te bereiken per post, telefoon en per email. Helaas geen enkele reactie. Overlast ongewijzigd.

– Sinds 2010 maakt het Comite Woonboten Prinsengracht onderdeel uit van Dynamisch Klankbordgroep Water, een mooi initiatief van BBA/Waternet. Hierbij zijn de Gemeente, Walbewoners verenigingen, De Rederijen, dienst R.O., Port of Amsterdam en Politie bij aanwezig. Ook hier keer op keer de problematiek aangekaart.

– In 2009 is het eerste raadsadres (Stadsdeel Centrum) gestuurd met het verzoek de overlast aan te pakken. Geen reactie, alleen ontvangstbevestiging. In 2010 het tweede raadsadres (Centrale Stad) gestuurd, wat door het CDA op de agenda is gezet van de raadsvergadering.

Er is volgens ons geen enkele relevante instantie meer die niet op de hoogte is van de problematiek. Alle instanties erkennen de problematiek, maar geen enkele instantie implementeert een effectieve oplossing (zoals bijvoorbeeld door CWP voorgesteld). Waarom niet is voor ons de grote vraag.

Hopelijk komt daar nu verandering in.